• Пробиотици ProLact - космическите храни | София: 088 5205153 | Пловдив: 032/621902

Мултилевъл маркетинг

Директни продажби

Мултилевъл маркетингМултилевъл маркетинга (МЛМ) известен още като мрежов маркетинг е начин на продажба на стоки или услуги чрез дистрибутори или консултанти. За разлика от традиционните методи на продажба на стоки и услуги където фирмата производител разпространява стоките си чрез складове на едро, които от своя страна продават на ограничен брой оторизирани дистрибутори, които от своя страна разпространяват продукта до крайният клиент при мултилевъл маркетинга схемата на продажби е скъсена, като обикновенно фирмата производител директно продава на независими консултанти своите стоки и услуги на по-ниски цена, като от своя страна тези независими консултанти могат да закупят стоките или услугите за себе си или за да ги продадат на свои познати срещу определена печалба. В случая печалбата която биха генерирали складовете на едро, както и оторизираните от фирмата дистрибутори остава директно в независимите консултанти.

Мултилевъл маркетинга се създава в САЩ през 20-те години на XX век, като естествено продължение на така наречените търговски пътници, които са обикаляли не толкова развитите градчета и са продавали различни стоки. В началото дистрибуторските мрежи са били само от две нива (спонсор + дистрибутор), но с развитието на изчислителната техника през 70-те години на XX век вече е възможна автоматичната обработката на големи обеми от данни, което позволява и разширяването на мрежите от дистрибутори - нещо което би било нереалистично без използването на изчислителна техника защото би отнело месеци за изчислението от човек на бонусите на дистрибуторите само за 1 месец.

В днешно време с обезличиването на отделният човек и развиването на огромни международни корпорации хората все повече търсят поле за изява където могат да изразят своята индивидуалност. Поради тази причина все повече хора търсят алтернативни начини за осигуряване на приходи и домашният бизнес се явява едно прекрасно решение за този тип хора, давайки им едновременно свободата сами да решават кога и колко да работят, както и да печелят пари от това без да имат началници, които често издават неясни или нереалистични инструкции на своите подчинени. Домашният бизнес в която група попада и мрежовият маркетинг е идеално средство да докажете на себе си и другите своите индивидуални способности. Този вид бизнес е изключително подходящ също така и за млади майки, които имат нужда да отделят повече време на семейството си, но в същото време биха желали и да се реализират професионално, както и за току що пенсионирани хора, които често притежават многократно по-добри комуникативни умения от по-младите хора, но често тези умения не се оценяват от фирмите търсещи служители. Други видове домашен бизнес са например каталожната търговия, предлагането на стоки в интернет, но всички те изискват както специализирани технически знания, така и сериозен начален капитал за стока и оборудване. При мрежовият маркетинг вие си спестявате именно тези огромни разходи, като по този начин намалявате риска от загуби без това да влияе на вашите бъдещи печалби от продажбите. Всичко което трябва да можете да правите е да имате желание за работа, да сте комуникативни и да искате наистина да отидете например на така желаната от вас екскурзия в някое екзотично кътче на света.

Много често мрежовият маркетинг се бърка с пирамида, но разликата между двете е съществена. За разлика от мрежовият маркетинг в пирамидалните структури, които бяха особенно популярни в началото и средата на 90-те години на XX век в България при пирамидалните структури реално не се продава нито стока нито услуга. Пирамидалната структура се крепи от вноската, която всеки нов член прави когато се регистрира. Приходите от всеки нов член тръгват нагоре по веригата и се изплащат на по-старите членове и така новият член търси от своя страна нови хора които да платят тяхната вноска, за да може да получи пари. При мрежовият маркетинг пари се изплащат само когато се извършат продажби от страна на консултантите. В днешно време съществуват и хибридни структури които съчетават в себе си както пирамидалните структури, така и мрежовият маркетинг, като карат всеки новорегистриран дистрибутор да закупи материали за обучение често доста скъпи и реално този тип компании почти не продават реалните продукти които предлагат, а се издържат както себе си, така и своите дистрибутори най-вече от продажбата на тези стартови пакети с различни материали за обучение, тестери и др. Необходимо е да бъдете внимателни и сами да преценявате коя компания от кой тип е, но най-лесният критерии това е да обърнете внимание дали дадената фирма набляга на продажбите на стоките или услугите с които по принцип се занимава или събира големи суми пари от странични дейности като регистрации и др. Нашата фирма категорично няма нищо общо с пирамидалните структури така печално известни в България. Ние продаваме реални продукти чрез реални консултанти на реални клиенти, които се нуждаят от тях.

Друга основна разлика при мултилевъл маркетинга в сравнение с традиционния бизнес е това че всеки независим консултант може да регистрира други независими консултанти, като по този начин той става техен спонсор и получава като приход процент от техните продажби. За сравнение при традиционната търговия даден дистрибутор не би желал да помага на други да станат дистрибутори на същата фирма поради това че ще намали собствените си продажби и ще създаде по-голяма конкуренция. Ето защо мултилевъл маркетинга е начин на организиране на разпространението на дадени продукти стримулиращ конкуренцията, защото въпреки че даден консултант може да регистрира други консултанти, които са в пряка конкуренция с него, той има както финансова изгода от това, така и нематериалното удовлетворение от това че създава своя структура за разпространение на продуктите, като по този начин сформира собствен бизнес.

Печалбата на независимите консултанти обикновенно се формират от три компонента:

  • Печалба от директните продажби
  • Печалба от лични продажби
  • Печалба от груповите продажби


Печалба от директните продажби

Директни продажбиПечалбата от директните продажби се формира от разликата на която дистрибутора закупува стоката или услугата от фирмата производител или неин представител и цената на която продава на крайният клиент. Тази печалба се нарича директна печалба и нейният размер не може да се контролира от мултилевъл фирмата от която дистрибутора е закупил продуктите. Разликата в цента се определя от самият независим консултант, който може по своя преценка да реши на кой клиент на каква цена да продава с цел да увеличи максимално своите продажби. Покупките, които даден дистрибутор прави от мултилевъл компанията формират неговият бизнес обем. Обикновенно бизнес обема се формира от цената на която дистрибутора е закупил продуктите без ДДС. Трябва да сте изключително внимателни и да се поинтересувате от това какъв бизнес обем формира всеки закупен продукт. Понякога фирмите разпространяващи продукти чрез мрежов маркетинг нарочно занижават бизнес обема генериран от всеки продукт с цел да намалят печалбите на дистрибутора.

Обратната тенденция също е опасна когато фирмите завишават бизнес обема на продуктите на неговата цена без ДДС, защото по този начин се създава предпоставка за създаване на пирамидални продажби. При традиционните мултилевъл компании тази печалба обикновенно е по-висока от печалбата от груповите продажби, в против случай може да се смята че става въпрос за пирамидална структура. Обикновенно директната печалба при повечето мултилевъл фирми е в границите на 20%-30%.


Печалба от личните продажби

Печалбата от личните продажби се формира на базата обем продажби през даден период (обикновенно един календарен месец). Този начин на печалба много прилича на традиционната търговия където даден дистрибутор получава процентна отстъпка за това че е закупил стоки над определено количество. Например при мултилевъл продажбите ако продадете стока за 100 лв., може да получите отстъпка в размер на 4%, което значи 4 лв., съответно с повишаването на нивото на продажби се покачва и вашият процент на отстъпка. Така например ако през даден месец закупите стоки за 1000 лв. и ги продадете на ваши клиенти ще получите отстъпка от 12%, което означава 120 лв. Разликата с традиционната търговия е че вие трупате вашият бизнес обем през целия период и получавате отстъпката от продажбите накрая на периода, за разликата от традиционната търговия където при всяка поръчка в зависимост от обема и ви се начислява отстъпка, което води до неудобството че за да получите по-голяма отстъпка е необходимо да изчакате по-дълго време за да формирате по-голяма поръчка, което може да доведе до това че дадена стока продаваща се по-бързо може да не бъде налична при вас докато не направите следващата поръчка. Именно това е изключително неудобно защото вашите клиенти най-вероятно ще имат нужда от именно тези бързо продаващи се стоки.


Печалба от груповите продажби

Групови продажбиПечалбата от груповите продажби е компонента, който различава традиционната търговия от мрежовите продажби. Този вид печалба се формира от груповия обем или оборот формиран от дистрибуторите, които вие сте регистрирали. Груповият обем е сборът от бизнес обемите на всички независими консултанти регистрирани под вас. Различните мултилевъл компании формират по различен начин печалбата от груповите продажби. Повечето фирми начисляват групова отстъпка, която е независима от отстъпката от личните продажби, като по-този начин занижават печалбата на своите независими дистрибутори. Най-добрият вариант е когато фирмата прилага отстъпката от мрежовите продажби като отстъпка върху личните продажби, като по този начин ако вие сте продали за продукти за 100 лв. и имате 20 независими консултанти регистрирани под вас, като всеки от тях е закупил стока за 50 лв. вашата лична отстъпка вместо 4% ще бъде 10%, защото 20-те дистрибутора по 50 лв. са формирали групов обем от 1000 лв., който предоставя 10% отстъпка. По този начин продавайки пак за 100 лв. на месец вие вече печелите 10% от 100 лв, което е 10 лв. вместо 4 лв. Колкото по-голяма е структурата на даден дистрибутор и колкото по-голям оборот формира тя, толкова повече печели спонсора на създадената група, защото освен че вие можете да регистрирате консултанти, те могат да регистрират свои консултанти, които да регистрират техни и така до безкрайност. Представете си колко би си повишил вашият процент ако всеки дистрибутор от вашата група от 20 дистрибутори регистрира от своя страна 20 техни дистрибутори. Груповите продажби освен че при някои фирми могат да повишат вашата лична отстъпка от продажби сами по себе си генерират приходи за вас. Процентът, който се определя на базата на груповите продажби (в нашият пример 10%) освен че ще повиши вашата лична отстъпка с 6 лв., ще ви донесе допълнително и 100 лв. приходи, защото всеки от вашите дистрибутори е генерирал оборот от 50 лв., при който той попада под минималния праг от 100 лв. за получаване на отстъпка и никой от вашата група не получава отстъпка, а цялата отстъпка от 100 лв. се получава от вас като спонсор. Ако например вашите 20 дистрибутори направят оборот от 100 лв. всеки, това ще означава че вашият групов обем ще бъде 2000 лв. при което отстъпката ви от групови продажби ще бъде 12%. Ако вашият личен обем също е 100 лв., тогава вие ще получите 12 лв. от вашите продажби, всеки от вашите дистрибутори ще получи по 4 лв. Ето тук идва и начина на печалба, който успяват да генерират добрите спонсори (често наричани мрежовици на жаргон) - поради това че груповият обем на вашата група е 2000, а 12% от 2000 лв. са 240 лв. и може би се питате какво ще се случи с тези 240 лв? Те се разпределят между вас и групата ви, а именно - вашите 20 дистрибутори всеки от които получава по 4 лв. общо ще получат 80 лв., като разликата от 160 лв. до 240 лв. остава за вас. В крайна сметка какво се получава:

Вие сте закупили стока за 240 лв. с ДДС, която формира вашият бизнес обем в размер на 200 лв.

Дистрибуторите спонсорирани от вас също са закупили тока за 120 лв. с ДДС и техният бизнес обем е 100 лв.

Всеки от вашите дистрибутори получава по 4 лв. премия от личните си продажби, както и до 30% от директните продажби на закупената стока (до 30 лв.).

Вие получавате до 30% печалба от директната продажба на стоките (до 60 лв.)
Вие получавате 24 лв. премия от личните си продажби (12% от 200 лв.)
Вие получавате 160 лв. премия от груповите си продажби (12% от 2000 = 240 лв. минус 20 премии X 4 лв. = 160 лв.)
Допълнително върху това възнаграждение получавате обратно и по-голямата част от ДДС-то, което сте платили на фирмата, а именно още 36.80 лв.

Мин. обем продажби Макс. обем продажби % отстъпка
0лв 99лв 0%
100лв 199.99лв 4%
200лв 499.99лв 5%
500лв 999.99лв 10%
1000лв 1999.99лв 12%
2000лв 3999.99лв 16%
4000лв 5999.99лв 18%
6000лв 7999.99лв 20%
Таблица на отстъпките от лични и групови продажби на Дафлорн МЛМ ООД

В края на месеца за това че сте закупили стока за 200 лв., а сте спечелили:
60 лв + 24 + 160 + 36.80 = 280.80 лв., като сте се върнали първоначалната инвестиция от 240 лв. Печалбата никак не е лоша, при положение че е необходимо да инвестирате само 240 лв., а в края на месеца можете да имате вече 520.80 заедно с вашите първоначално инвестирани пари. Всичко това само защото сте купили стока за 240 лв., което реално не е много и обикновенно се изразява в това да продадете 10-20 продукта през месеца, както и да регистрирате 20 ваши познати или роднини, които да продадат стока за 120 лв. Разбира се регистрирането на 20 дистрибутори не е задача, която можете да свършите за 1 или 2 дни, но реално с упоритост и работа е напълно постижимо за 1 - 2 месеца. Именно поради това че предоставя много възможност за развитие мрежовия маркетинг е толкова популярен на запад от много деситилетия насам и особенно в последните години е предпочитан от много хора. Мрежовият маркетинг ви дава следните предимства:

  • Възможност за независимост - както финансова, така и чисто човешка, защото вие можете сами да контролирате кога и колко да работите, без да имате началник над себе си, който да ви казва кога и какво да правите, както и сами да решите кога и колко време да прекарате със семейството и приятелите си. В крайна сметка и никой не може да ви уволни, защото сте независим консултант и можете да работите или не - въпрос на избор от ваша страна.
  • Работа с хора - ако обичате да се срещате с нови хора, които споделят вашите идеи, то това е идеалният начин за вас да срещнете нови приятели.
  • Развиване на собствен бизнес - чрез мрежовия маркетинг вие имате възможността да създадете своя група от независими дистрибутори, които да формират вашият бизнес. По този начин вие без финансови инвестиции можете да направите това, което отдавна сте искали - ваш собствен печеливш бизнес.
  • Бъдете сред равни - при мрежовия маркетинг вашето образование, възраст, раса, религиозни убеждения или пол нямат значение - важни са вашите качества като личност, а именно колко добре можете да се справите в това да разпространявате продуктите и да помагате на спонсорираните от вас независими консултанти. В контраст с останалата част от бизнес средите, където макар и неявно жените биват дискриминирани, в мрежовия маркетинг традиционно именно те се справят по-добре заради така важните си качества да бъдат търпеливи когато изслушват и обясняват на своите клиенти или потенциални консултанти.
  • Скъпото и отнемащо време обучение - така нужно на всички в днешно време при мрежовия маркетинг не е проблем, защото е в интерес на вашият спонсор или фирмата вие да бъдете обучени по възможно най-добрия начин, защото в крайна сметка не само вие, но и всички останали имат интерес от това. По този начин се елиминира проблема с това че колеги си пречат един на друг, защото са в пряка конкуренция за крайните клиенти. При мрежовия маркетинг се насърчава конкуренцията от което в крайна сметка печелят всички, защото тя довежда със себе си по-доброто обслужване и по-ниските цени от което пък печелят и крайните клиенти дори.
  • Без ограничения в приходите - вече можете да печелите толкова за колкото сте работили. Ако до сега сте мислили че не са ви оценявали достойно то при мрежовия маркетинг няма ограничения, защото колкото сте по-добър толкова повече можете да спечелите. Това е един начин да докажете не само на себе си, но и на околните че наистина сте това което сте.
  • Намалени разходи - за разлика от традиционния бизнес началната инвестиция е многократно по-малка, както и риска, защото не рискувате влагайки в зареждането на склад, оборудването на магазин, регистрирането на нов бизнес и други.

Ръст на продажбите и печалбитеКогато избирате продуктите на кои мулти-левъл маркетинг компании да продавате трябва да имате в предвид няколко важни фактора, като бизнес плана на фирмата не е единственият и най-важен за да решите. Не по-малко важни за вашето решение трябва да бъде и самият продукт, който ще предлагате - долкото той е уникален на пазара, защото колкото по-уникален продукт продавате, толкова по-лесно ще ви бъде да го продадете поради липсата на конкуренция. Друг важен фактор е размера на пазара на даденият продукт - колкото е по-голям потенциалният пазар, толкова по-лесно ще можете да продавате. Също така не са за подценяване и факторите като начални разходи които трябва да направите, подкрепата която можете да очаквате от организацията, обучението което се предлага и доколко то е на високо ниво и се извършва от хора които наистина са запознати с продуктите.

Разпространявайки продуктите на Дафлорн МЛМ ООД, освен всички изброени по-горе преимущества на мрежовия маркетинг, допълнително вие ще получите и удовледотворението от това че продавате не просто уникални продукти, а че разпространявате здраве и помагате на своите близки и познати. Друга важна особенност е това че фирмата за разликата от повечето други мрежови компании не задължава своите независими консултанти да не се регистрират и да не продават продукти на други конкурентни компании, даже напротив фирмата вярва точно в обратното, а именно че най-важното е консултантите да могат да работят с повече фирми едновременно, защото по този начин те могат да максимално да увеличат своите приходи, предлагайки по-голямо разнообразие от стоки, като по този начин крайните клиенти сами могат да се убедят кои продукти са с най-добри ефекти.

© Дафлорн МЛМ ЕООД 2004-2022. Всички права запазени!
Официален разпространител за България на пробиотици ProLact